Saturday, March 21, 2009

Us ki Khwaish

Us ki khwaish hai k aangan main utarey suraj

Bhul betha hai ke khud maum ka ghar rakhta hai ...

No comments:

Post a Comment